Detta är en mans värld texter

Min väg till Jesus

2019.02.06 23:06 FindingTheTruth71 Min väg till Jesus

Till en början kan jag säga att min väg till Jesus, har inte varit en enkel resa på en rak väg, utan mer varit en krokig och snårig väg med många motgångar och frustrationer. Utan det är något som har mognat fram under en lång tid. Som ung var jag frustrerad på livet, hade inte det lätt med något, varken vänner eller jobb. Mitt liv fungerade inte, upplevde mitt liv som en lång rad misslyckanden och faktiskt de enda gången jag tänkte på gud det var med ilska och just frustration.
När jag var ung så var jag mycket emot religion och kristendom trots att jag konfirmerades, så var jag inte intresserad. Jag var en övertygad ateist som inte tyckte om religion och ansåg att religioner var något förlegat. Jag tittade på hur kristna beter sig och tyckte inte om det jag förstod dom inte. Såg hur de betedde sig i kyrkan och i övriga livet, så man var inte imponerad utan tyckte att de var hycklare falska personer. De gånger kristendom kom upp t.ex. gå till kyrkan vid jul eller över huvud taget, allt med kyrkan var något negativt i mina ögon. Religion har därför känts så avstötande och främmande som inte passar in i min syn hur en religion skulle vara.
Men beslöt en dag att jag behövde en förändring i mitt liv och valde att flytta till Stockholm och börja plugga, för jag ville ta chansen att en sista gång försöka få ordning på mitt liv och hoppades att jag kunde lämna mitt gamla liv bakom mig. Till en början så blev det ingen förändring utan det var det de vanliga problemen i mitt liv, mitt liv hade återigen kört fast utan någon utveckling. Men en dag så fick jag chansen och mitt liv tog en annan väg till det bättre, fick ett bra jobb tillslut, med trevliga kollegor som jag trivdes med, men kände mig trots det ensam.
Efterhand så började jag bli intresserad av religion men inte först av kristendom utan intresset var mer mot hedniska religioner till en början. Men inte hinduism och buddism eller någon specifik religion utan mer av att söka ett allmänt om religion och vad de betydde. Påbörjade något som visade sig att bli flera års sökande efter vad som är sant och vad som är falskt. Det som verkligen gjorde att jag började bli intresserad av religion, är med vad som hänt de senaste 10 åren, efter flytten till Stockholm började söka varför världen blir allt mer konstig, snedvriden och absurd.
Sökte till en början efter symboler och andra saker som händer i världen. Jag läste mycket om hedniska symboler och såg många filmer om detta. Jag sökte efter med religionerna var vad de egentligen handlade om, något som var enormt intressant. Märke alltmer att det fanns mer saker att utforska och insåg efterhand att vad som är sant och falskt inte var så lätt att finna. Tvingades allt oftare tänka om då jag insåg att mycket av det jag trott på inte var sant. Till en början visste inte egentligen vad jag sökte efter, eller hade något mål i mitt sökande på sanningen. Jag sökte allt mer om allt skilda saker och på något sätt så började jag alltmer bli positiv mot kristendom trots att jag egentligen inte sökte mig till kristendomen. Men det var något som började tilltala mig och började omvärdera min syn.
Orsaken var att jag började inse att det som man brukar se som kristendom inte var den genuina kristendom dom jag trott, utan det var något mer än bibeln, kyrkan och församlingen. Det fanns något som lockade mig, inte mycket till en början. Men jag började alltmer skalla av det falska inom kyrkan och se vad som är den sanna kristendomen. Då hade jag inte läst bibeln eller varit i någon kyrka. Jag gick ifrån att vara ateist till agnostiker men var fortfarande inte övertygad kristen utan fortsatte mitt sökande efter sanningen.
Det tog ett tag och mycket övertygande bevis för att jag skulle inse att kristendomen är den sanna religionen. Men tillslut så blev jag kristen vid årsskiftet 2013/2014 då jag verkligen insåg hur mycket fel jag hade haft. När man ser hur mycket som faktiskt inte är sant utan inser hur mycket lögner och bedrägeri man faktiskt blir indoktrinerad i, att man tappade tron på denna värld.
Vad många ateister, andra icke kristna och även många kristna är att bibeln som skrevs för över tusen år sedan och har äldre delar. Egentligen så är bibeln en sammanställning av profetiska texter innan bibeln skrevs, men efter det har profeter skrivit texter som heliga Birgitta. Så egentligen så kan man sätta upp en ny bibel med dessa texter en bibel nr. 2 en nr 3 etc. För att bibeln skrev för 2000 år sedan betyder det inte att man enbart följer en bok som är ca 2000 å. Utan det finns en fortsättning och den kommer att fortsätta så länge kristendomen finns.
Bibeln är som församlingen mer en vägledning till hur man ska leva inte bara enbart som kristen men även alla människor för att få ett väl fungerande samhälle. Tyvärr så innehåller bibeln fel i form av översättningar och tyvärr en del medvetna feltolkningar av de som översatt och satt ihop nyare biblar. Men till stor del är den korrekt men det är inte som många tror absolut viktigt att allt är till 100% rätt. Församlingens uppgift är att få reda på vad som händer i närheten och i världen av intresse samt att varna och uppmuntra medlemmar i församlingen. Men den är ej nyckeln till himlen/paradiset som många tror. För som kristen så måste man söka och få den heliga anden eller hjälparen som många inklusive jag själv kallar den, i sig och leva med den. Den helige anden är nyckeln till himlen och är den som vägleder och varnar dig om något hemskt händer. Vilket kan jag lova är en enorm trygghet i livet och inget annat är bättre. Samhället blir allt mindre tryggt och allt mer oroande saker inträffar inträffa som jag själv tror att om jag varit ensam utan gud hade haft svårt att orka med.
Idag vet jag att det finns en gud som hjälper mig ur svårigheter något som jag verkligen hade behövt för 20 år sedan. Man känner sig mer glad över att på något sätt veta att man hittat rätt i livet, att man har någon som stöder en hela tiden. Det känns som om man har kommit i mål och att man har något att bygga på. Det händer att jag tänker tillbaka hur mitt liv såg ut och hur det hade kunnat gå. Hur jag var då, en vilsen själ med stora problem ofta motgångar och få framgångar. Så jag är tacksam att man faktiskt har någon som hjälper en. Så mitt råd lyssna inte så mycket på andra utan sök Jesus i bön och fin sanningen. Det är det bästa som hänt mig och det kommer att bli det bästa som hänt dig också. Det lovar jag. Läser nu för tiden bibeln varje dag och är tacksam för gud och kristendomen. Något som jag aldrig hade trott för 10 år sedan. Men jag ångrar mig inte, vill aldrig gå tillbaka till mitt gamla liv. Idag känner jag mig mer fri än jag någonsin gjort i hela mitt liv.
Ta steget till ett nytt och bättre liv!
submitted by FindingTheTruth71 to u/FindingTheTruth71 [link] [comments]


2019.01.31 23:23 FindingTheTruth71 Varför jag är kristen

Har inte varit kristen i hela mitt liv utan det är något som kommit senare i mitt liv och i större delen av mitt liv så var religion något jag inte brydde mig så mycket om. Men hade ibland funderingar om religion framför allt ju äldre jag blivit. Tyckte som yngre att alla religioner var dårskap och trodde att alla religioner hade samma ursprung. Samt att man har sett hur många religiösa av olika religioner har bettet sig och av den anledning känt en avstötande känsla varje gång. Då tyckte jag att många religiösa antingen varit hycklare, falsk eller allt för hårda i sitt sätt att vara. Hur religion har utövats av troende har varit en av de största orsak till att jag inte intresserat mig. Det har känts främmande för mig eftersom det inte passat in i min syn hur en religiösa bör vara. När det gäller kristendom så var min syn enligt den jag sett hur många frikyrkliga personer beter sig och har alltid sett dom som hycklare och falska. Jag tyckte att de betedde sig konstigt åt och pratade konstigt. Sedan hade jag alla runt om mig som också tycke illa om kristna. Detta var min bild av kristna
Men det kom en dag då jag blev intresserad av det andliga och sökte till en början åt det hedniska. Jag blev till en början väldigt intresserad av hedniska symboler och vad de betydde. Såg många videos och läste mycket om symbolers och olika mytologier. Men även alltmer om kristendom och judendom. Då visste jag också väldigt lite om vad religioner handlade om, framför allt vad kristendomen stod för. jag hade heller aldrig läst bibeln och tror faktiskt att jag inte hade tyckt det jag läst, framför allt mängden våld. Men som helhet så hade jag nog bara läst igenom bibeln utan att förstå så mycket, vilket är typiskt för ateister. Även om jag idag inte förstår allt som står i bibeln och varför det hände, men har idag en bättre förståelse för bibelns budskap, än om jag läst bibeln som ateist. Problemet med ateister är att de ofta läser bibeln utan att förstå dess budskap, något som jag märkt också inträffa när personer som tror på en annan religion läser bibeln. De läser bibeln som vilken annan bok som helst och tror att det är allt. Bibeln har ett djupare budskap som inte är så lätt att förstå och sätta sig in i.
Efter flera års sökande så blev jag en troende kristen vid årsskiftet 2013/2014 efter att jag insett att kristendomen är den enda sanna religionen. Efter att Jag insåg hur mycket fel jag hade haft och hur mycket som faktiskt inte är sant. Detta ledde till att jag efterhand tappade tron på denna värld när jag insåg hur mycket lögner och bedrägeri man faktiskt blir indoktrinerad i. Att saker och ting som man inte trodde kunde vara sant faktiskt var sant och tvärt om. Jag hade till en början svårt att acceptera och inse detta. Men jag började mer och mer accepterade det och blev istället mer öppen till att jag faktiskt många gånger trott på rena lögner. Jag ville se och förstå vad som är falskt och sant, jag var bered att helt omvärdera vad jag trodde på. Det var oerhört svårt och jobbigt att hela tiden inse att man blivit lurad. Att personer som artister, politiker, journalister, företagsledare mm man under hela tiden sett upp till och trott på, bedrog en med lögner. Att man i skolan och av media inte alltid lär ut vad som är sant utan är många gånger ren indoktrinering och propaganda än sanning. Hela denna resan var deprimerande samt att se hur ateister är så självsäkra i sina åsikter utan egentligen veta vad de sysslar med.
Vad många ateister, andra icke kristna och även många kristna inte förstår är att bibeln som skrevs för över tvåtusen år sedan. Bibeln är en sammanställning av profetiska texter innan bibeln sates ihop. Men efter det har profeter skrivit texter som heliga Birgitta mm. Så egentligen så kan man sätta upp en ny bibel med nya texter nya profetior, en bibel nr. 2 en nr 3 etc. så för att bibeln skrev för 2000 år sedan betyder det inte att man följer en bok som är ca 2000 år bok, kristendomen är mer än bara en bok. Bibeln sammanställdes för att få bort många falska gospels som cirkulerade. Utan det finns en fortsättning och den kommer att fortsätta så länge kristendomen finns.
Bibeln ska ses som församlingen, en vägledning till hur man ska leva. Församlingens uppgift är att få reda på vad som händer i närheten och i världen av intresse, samt att varna och uppmuntra medlemmar i församlingen. Tyvärr så innehåller bibeln fel i form av översättningar och tyvärr en del medvetna feltolkningar. Men till stor del är den korrekt men det är inte som många tror absolut viktigt att allt är till 100% rätt hela tiden. Men bibeln är inte nyckeln till himlen/paradiset som många tror utan man. För som kristen så måste man söka och få den heliga anden eller hjälparen som många inklusive jag själv kallar den, i sig och leva med den. Den helige anden är nyckeln till himlen och är den som vägleder, hjälper och varnar dig. Vilket kan jag lova är en enorm trygghet i livet och inget annat är bättre. Samhället blir allt mindre tryggt och allt mer oroande saker inträffar inträffa som jag själv tror att om jag varit ensam utan gud hade haft svårt att orka med.
Så mitt råd är att man inte ska följa andra utan söka sanningen och inte låsa in sig och lyssna på vad andra säger utan söka den själv. Sök i bön och be gud om förlåtelse för vi har alla gjort onda saker mot andra. Stöld utan att man tänker på det eller betraktar et som stöld, pratat illa om någon, sårat någon. Men framför allt inte haft gud i sitt liv. Sök för din egen skull det finns ett liv efter detta, det finns en värld vi inte ser. Du kommer inte att ångra dig, jag lovar, det är det finaste som har hänt mig.
submitted by FindingTheTruth71 to u/FindingTheTruth71 [link] [comments]